0730191584 [email protected]

Este oficial, avem prima modificare a Legii 307/2006 pe anul acesta! 

Conform acestei modificari, cladirile ori spatiile cu destinatia de comert, cultura sau turism care au obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si inca nu detin aceasta autorizatie, sunt obligate sa afiseze in zona de acces textul urmator: „ACEST SPATIU FUNCTIONEAZA FARA AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU”.

Nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de inștiințare se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1.000 si 2.500 lei!

Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor intră in vigoare din data de 21.01.2018.

LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

EMITENT: Parlamentul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018 

Data intrării în vigoare: 21 Ianuarie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 30, după alineatul (4^3) se introduc două noi alineate, alineatele (4^4) şi (4^5), cu următorul cuprins:

„(4^4) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.»

(4^5) Obligaţia prevăzută la alin. (4^4) vizează categoriile de construcţii, cuprinse în hotărârea de Guvern prevăzută la alin. (4), cu următoarele destinaţii şi funcţiuni:

  1. a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine şi hipermagazine;
  2. b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
  3. c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente şi camere de închiriat în regim hotelier.”
  4. La punctul III al articolului 44, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare de către beneficiarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, conform prevederilor art. 30 alin. (4^4);”

ART. II

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Share This