0730191584 [email protected]

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații, după caz;
e) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol
în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire;
h) piese desenate cuprinzând situația propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu
și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”;
i) schema-bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalațiile interioare de stingere;
k) scheme ale instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, după caz;
l) schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
m) relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează
modificările propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației, care nu trebuie să depășească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau
concesionat, pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia;
o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și
de acționare a instalației etc., după caz, pentru instalațiile interioare de stingere;
p) schema instalației și plan cu zonarea EX;
q) opis cu documentele depuse

Share This